- Flystøy forurenser mer enn snøscooter
Av Ola Matsson i Østlendingen.
26. Mai 2000

Ingen kommunestyrepolitiker i Engerdal støtter den foreslåtte utvidelsen av Femundsmarka nasjonalpark. Nå jobbes det iherdig for å begrense «skadeomfanget».

Politikerne i Engerdal er særlig redd for at næringsvirksomheten som i dag foregår inne i Femundsmarka nasjonalpark vil bli rammet. De vil også trekke den foreslåtte grensa lengre vekk fra bebyggelsen i Elgå, Elgådalen, Guttu og Valdalen.
I går vedtok kommunestyret enstemmig 13 endringspunkter til høringsforslaget fylkesmannen har lagt fram.
Anders Haugen (Samlingslista) mener de må sørge for at reglene for motorisert ferdsel ikke strammes ytterligere inn. Ingen i Engerdal kommunestyre er uenige i det.

Gardermoen er verst
Fylkesmannen mener derimot at snøscooterkjøring i Femundsmarka forurenser, forårsaker støyproblemer og er til skade for naturen.
- Transport av mennesker og utstyr til fire utleiehytter inne i nasjonalparken representerer kun ti prosent av snøscooterkjøringen og en prosent av støyen. Derimot er omleggingen av flyrutenettet til Gardermoen Femundsmarkas verste støykilde, sier Haugen.
Ordfører Reidar Åsgård fulgte opp Haugens innlegg:
- Uten å spørre oss rutelegger luftfartsmyndighetene området med flydur hvert 20. minutt, mens vi må gjennom en omstendig prosess for å forsvare noen få snøscooterturer. Ubegripelig! Men slik er det å være politiker i en liten distriktskommune, fastslo Åsgård tørt.

Naturfolk
Ola Joten (Ap) opplyste at 513 kvadratkilometer av Engerdal nå vil være båndlagte nasjonalparker. Utvidelsen av Femundsmarka og Gutulia utgjør 194 kvadratkilometer. Kommunens totale areal er 2.200 kvadratkilometer.
- Her har fastboende gjennom flere hundre år behandlet naturen skånsomt. Derfor er det mulig å legge ut området som nasjonalpark, påpeker Joten, noe kommunestyret understreker i sin høringsuttalelse.
- Saken er av en slik dimensjon at det til slutt avgjøres i regjeringen hvordan det endelige regelverket blir, tror ordfører Åsgård, og legger ikke skjul på at engerdølen og statsråden Sylvia Brustad her bør bruke lokalkunnskapen sin til fordel for hjemkommunen.

Ola Matsson

©AS Østlendingen•2000

redaksjonen@ostlendingen.no Østlendingen

Tilbake Neste artikel